<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
motivmedia: Köbenhavn 3. okt 2015