<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
motivmedia: Suðurland 29. nov 2014