<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
motivmedia: Íslandsbanki Garðabæ 30 ára 11. des 2012